Manuele therapie als specialisatie binnen de kinesitherapie heeft tot doel functiestoornissen (blokkades of mobiliteitsbeperkingen) van het bewegingsapparaat te diagnosticeren en behandelen. Met behulp van Manuele Therapie kunnen we klachten ter hoogte van de wervelkolom, het bekken, de bovenste ledematen, de onderste ledematen en het kaakgewricht optimaal behandelen.

Afhankelijk van de pathologie en de bevindingen uit het klinisch onderzoek zal de manueel therapeut opteren voor:

  • Osteo-articulaire technieken (zoals manipulaties of mobilisaties)
  • Neuromusculaire en myofasciale technieken
  • Medische oefentherapie (stabilisatie, spierversterking, proprioceptie- en coördinatietraining)
  • Het opstellen van een thuisoefenprogramma

Bij torecover staat behandeling vanuit de Manuele Therapie centraal.

Wij zijn als manueel therapeut erkent door MATHERA.be – Manual Therapy Association Belgium vzw en The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists IFOMPT. MATHERA.be is de enige erkende vertegenwoordiger voor het specifiek domein Manuele Therapie in nationale en internationale organisaties.

Maarten Konings en Dries Van Loon hebben een erkenning in de Bijzondere Beroepsbekwaamheid Manuele Therapie. Deze erkenning is bekomen na het volgen van een erkende opleiding Manuele Therapie en door het steeds blijven bijscholen binnen dit vakgebied. De titel van bijzondere beroepsbekwaamheid kan u zien als een kwaliteitslabel dat uitgereikt wordt door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

BBBErkenning

Spec-Manuele-pagina